EDUCT

Investește în oameni!

"Calitate și competențe la standarde europene pentru personalul didactic din învățământul superior în vederea creșterii competitivității școlii de economie din România"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere".
Domeniul major de intervenție 1. 2 - "Calitate în învățământul superior"
Beneficiar - Universitatea de Vest din Timișoara
Număr contract POSDRU/86/1.2/S/53365.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.